Reiki

Reiki is een Japanse helingsmethode ontwikkeld door dr. Usuï, waarbij energie vanuit het universum in geconcentreerde vorm wordt doorgegeven met de handen aan de 7 hoofdchakra’s en lokaal op het lichaam.

Je kan het vergelijken met wat een stoomstrijkijzer doet. Reiki betekent in het Japans ‘het doorgeven (rei) van levenskracht of levensenergie (ki)’. De opleiding en inwijding tot reikimaster gebeurt in 3 modules.
‘Chakra’ komt uit het Sanskriet (Oud-Indische taal) en betekent draaikolk of wiel. U kan ze dus vergelijken met niet-stoffelijke, draaiende energiekolken. Ze liggen op één verticale lijn in het lichaam. De eerste 6 in de wervelkolom, het 7de in de kruin.

Door rotatie van de chakra’s wordt energie aangetrokken en weer afgegeven, in een voortdurende wisselwerking met het universum. Is de werking van een of meerdere chakra’s verstoord door interne of externe factoren, dan beïnvloeden ze de klieren en/of organen waarmee ze in verbinding staan. Zo geraakt u uit balans en kan u ziek worden.

U kan de chakra’s ook zien als niveaus van bewustzijn, ze beïnvloeden ons ook psychisch en spiritueel, elk chakra op zijn eigen gebied.

De chakra’s staan in verbinding met het aura (energieveld rondom het lichaam). Dit wordt na elke reiki-behandeling gezuiverd. Er liggen nog een aantal chakra’s buiten elk mensenlichaam (o.a. aardechakra, zielesterchakra en godchakra), maar die worden bij reiki niet rechtstreeks behandeld.

Reiki kan perfect wanneer je zwanger bent of medicatie neemt, maar niet als je een pacemaker hebt. Want door de energie die door je lichaam stroomt, kan de werking van de pacemaker verstoord worden.

Tarieven

  • Volledige behandeling
    €45

  • Plaatselijke behandeling
    €25


    6de behandeling gratis!